Select Page

Cieľom uvoľnovacích cvičení je, aby sme vykonávali uvoľnený pohyb. Možno to znie veľmi jednoducho, ale nie vždy to tak je. K úplnému uvoľnenému pohybu sa dostaneme postupne a nie je zaručené, že vždy nastane. Pre naše kĺby je však pocit maximálneho uvoľnenia veľmi dôležitý.

O uvoľnenom pohybe hovoríme vtedy, keď ho vykonávame s úplnou ľahkosťou, bez problémov a, samozrejme, bez akejkoľvek bolesti. Takýto pohyb je však obmedzený, a to buď anatomickými, alebo fyziologickými možnosťami človeka. Z rôznych dôvodov (napríklad v dôsledku zranenia alebo dlhodobého zanedbávania pohybu) naše telo môže stratiť svoju pohyblivosť. Vtedy je potrebné do svojho života zaradiť uvoľňovacie cvičenia, ktoré vám pomôžu vrátiť sa späť do formy.

 

Ako funguje pohyblivosť nášho tela?

Predtým, ako vám ukážeme pár uvoľňovacích cvikov, si povieme niečo o teórii pohyblivosti jednotlivých častí tela. Tá je závislá na pohyblivosti v kĺboch alebo skĺbeniach, ktoré spájajú časti tela. Pohyblivosť však nezávisí len od tvaru kĺbových spojov, ale aj na veku, vrodených dispozíciách a získaných faktoroch.

Spomedzi toho, čo sme vymenovali vyššie, má na pohyblivosť najväčší vplyv práve tvar kĺbových spojov. Ide o tvar plôch, kde sa „stretávajú” jednotlivé kostené časti tela. Každý kĺb nám umožňuje iný pohyb. Ploché kĺby umožňujú pohyb jedine sunutím, ale zakrivené plôšky i pohyb otáčavý. Čím viac pohybových osí kĺb má, tým je jeho rozsah väčší. Rozlišujeme pritom jedno-, dvoj- a trojosé kĺby. Trojosé kĺby sú spomedzi všetkých kĺbov najpohyblivejšie. Jednoosé, pochopiteľne, najmenej. Skúste si tipnúť, v ktorom kĺbe je najväčší rozsah pohybu. Áno, je to ramenný kĺb.

V detstve sme mali rozsah pohybov veľký, avšak postupom času sa pohyblivosť kĺbov obmedzuje. Nejde len o vrodené predispozície, ale aj získané faktory, ako napríklad zranenia, kedy môže dôjsť k zrastom a podobne. Práve preto je dôležité, aby sme pravidelne vykonávali uvoľňovacie cvičenia a udržali svoje kĺby čo najdlhšie zdravé a ohybné.

 

Prečo práve uvoľňovacie cviky?

Pohybom sa kĺb premaže, čo podporí tvorbu kĺbového mazu. Ten sa pri uvoľňovacích pohyboch doslova rozprestrie vo vnútri kĺbu a uľahčí ďalší pohyb, pretože nastane menšie trenie medzi kĺbovými plochami. Ďalšou výhodou uvoľňovacích cvikov je, že premasírujú všetky časti kĺbov, čím sa stimuluje látková výmena z krvi do tkaniva a kĺb sa vyživuje. Je to spôsobené tým, že so zvýšeným prekrvením kĺbov vznikne teplo a prehriaty kĺb má väčší rozsah pohybu.

V nasledujúcom videu si môžete pozrieť niektoré uvoľňovacie cviky, ktoré vám pomôžu zlepšiť pohyblivosť svojich kĺbov.