Select Page
CENNÍK LIEČBY – KĹBY

1 kĺb 1 300 € 
1 000 € AKCIA
2 kĺby 1 500 €
1 000 € AKCIA
3 kĺby 2 500 €
4 kĺby 3 000 €

CENNÍK LIEČBY – CHRONICKÉ RANY

Aplikácia kmeňových buniek pacientom s chronickými ranami alebo so syndrómom diabetickej nohy
– 2 PODANIA
2 500 € 
1 500 € AKCIA

Objednajte sa na nezáväznú úvodnú konzultáciu – zavolajte na 0800 30 00 30.