Select Page

Je prirodzené, že sa kĺb počas nášho života postupne opotrebováva. Často mu však naším neopatrným správaním aj sami pridávame. Lekári upozorňujú, že k rizikovým faktorom poškodenia kĺbov patrí okrem nadváhy aj neúmerné zaťažovanie kĺbov intenzívnym športom (najmä v mladom veku), nosenie ťažkých bremien či práca v stoji. Ženám neprospievajú vysoké podpätky, pretože vtedy dochádza nielen k deformáciám kĺbov, ale aj chodidla. Rýchle životné tempo, stres, nesprávna životospráva pravdepodobnosť degenerácie tiež zvyšujú.

Bolesti veľkých kĺbov najčastejšie spôsobuje artróza.

Odhaduje sa, že na Slovensku až:

  • 15 % populácie trpí určitou formou artrózy,
  • viac ako 50 % osôb nad 65 rokov je postihnutých artrózou,
  • 80 % osôb starších ako 75 rokov trpí bolesťou bedrového alebo kolenného kĺbu.

 

PRIMÁRNA ARTRÓZA

Najčastejšie sa vyskytuje v neskoršom veku. Jej príčina je neznáma a jej predispozíciou je vrodená odchýlka osového postavenia – kolená do „X“ alebo „O“, dlhodobé preťažovanie kĺbu (obezita zhoršuje a urýchľuje artrózu).

 

MECHANICKÉ POŠKODENIE

Dochádza k poškodeniu kĺbovej chrupavky, čo napokon môže vyústiť do dráždenia výstelky kĺbu. Výsledkom je pomerne bolestivý zápal výstelky (synoviálnej membrány, ktorá vyživuje kĺbovú chrupavku). Pri pretrvávaní dráždenia dochádza k trvalým zmenám na väzoch a kostiach kolena, začínajú sa tvoriť tzv. výrastky (osteofyty), rozsah poškodenia kĺbovej chrupavky sa zväčšuje a postihuje aj priľahlú kosť. Výsledkom je zmena osového postavenia (kolená do „O“ alebo do „X“), trvale zhrubnutá a zapálená výstelka kĺbu, časté náplne kĺbu z nadmernej produkcie synovie, výrastky, obmedzenie hybnosti a trvalé bolesti.

 

POÚRAZOVÁ ARTRÓZA

Je výsledkom poškodenia kĺbu úrazovým mechanizmom, keď sa poruší stabilita kolena – roztrhnutý pobočný alebo skrížený väz, odstránenie meniskov v mladom veku, vnútrokĺbová zlomenina zhojená s posunom (dislokáciou) na kĺbovej ploche, úrazové poškodenie kĺbovej chrupavky vo váhonosnej zóne. Častou príčinou poúrazovej artrózy sú nesprávne zhojené zlomeniny kostí, ktoré majú za následok zmenu osového postavenia končatiny.

 

REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA

Patrí medzi zápalové ochorenia. Autoimunitný zápal (organizmus vytvára protilátky proti vlastným tkanivám, čím ich poškodzuje) prebieha vo výstelke kĺbu a spôsobuje chronické poškodzovanie chrupavky a okolitých tkanív. Aj napriek liečbe môže vyústiť do deštrukcie kĺbu.