Select Page

KMEŇOVÉ BUNKY

ČO SÚ TO MEZENCHYMÁLNE KMEŇOVÉ BUNKY, PRE KOHO SÚ VHODNÉ A AKÝ JE PRIEBEH LIEČBY?

O KMEŇOVÝCH BUNKÁCH

Čo sú to kmeňové bunky?

Kmeňové bunky sú primárne nediferencované bunky, ktoré majú schopnosť premeniť sa na iný, špecializovanejší druh buniek. Táto schopnosť umožňuje telu vytvoriť nové bunky a nahradiť tak špecializované tkanivá, ktorých bunky sa už deliť nedokážu. Majú liečebné, regeneračné a hojivé schopnosti, preto sa používajú v liečbe mnohých druhov ochorení.

Mezenchymálne kmeňové bunky sa získavajú od darcov z pupočníkovej krvi. Bunky z pupočníkovej krvi sa odoberajú tehotným prvorodičkám, ktorým sa vykonáva cisársky rez.

Sú schopné zacieliť, ako aj vynechať, abnormálne zmenené mechanizmy hojenia a porušenú signalizáciu buniek v chronických ranách a podporovať tým hojenie.

Chcem konzultáciu

 

PRE KOHO SÚ KMEŇOVÉ BUNKY VHODNÉ

Liečba je vhodná pre pacientov s chronickými ranami, kde zlyháva štandardná liečba. Vhodná je aj pre pacientov s opakujúcimi sa chronickými ranami.

V Nemocnici Malacky sa kmeňovými bunkami liečia najčastejšie diabetické defekty kože, rany po amputáciách a chirurgických zákrokoch. Kmeňovými bunkami je tiež možná liečba vredov na predkolení alebo preležanín.

 

PRIEBEH LIEČBY KMEŇOVÝMI BUNKAMI

Ako prebieha liečba?

Pacienti dostávajú dve aplikácie kmeňových buniek vo forme niekoľkých injekcií do rany a do bezprostredného okolia rany.
Celý liečebný zákrok, 2 x aplikácia s odstupom 5-7 dní prebieha v priestoroch Nemocnice Malacky na operačných sálach a v laboratóriách za sterilných podmienok. Hospitalizácia nie je nevyhnutná, ale počas dvoch aplikácií kmeňových buniek je vhodná krátkodobá 7- dňová hospitalizácia.

Zákrok trvá podľa veľkosti rany priemerne 10 minút a u väčšiny chronických diabetických rán nie je nutná anestéza. V prípade bolestivej rany sa volí lokálne znecitlivenie končatiny alebo krátkodobá celková anestéza. Pri liečebnom zákroku je prítomný lekár (chirurg) a zdravotná sestra.

izolacia-ikona

 

Výsledky nášho sledovania poukázali na to, že môže ísť o bezpečnú a účinnú metódu v liečbe ťažko sa hojacich rán s vysokým biologickým potenciálom. U väčšiny pacientov prišlo k plnému zhojeniu chronických defektov bez známok recidívy počas ročného sledovania. Vzhľadom na diagnózu je však pre úspech potrebné, aby pacienti aj po aplikácii kmeňových buniek prísne dodržiavali životosprávu a odporučený liečebný režim.

 

Výsledky liečby kmeňovými bunkami

V Nemocnici Malacky sa liečba kmeňovými bunkami začala realizovať v roku 2017. Prebiehala na základe ročnej štúdie, do ktorej boli zapojení piati pacienti trpiaci neuropatickými vredmi pri ťažkej forme cukrovky. Kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi sa aplikovali pacientom s viacročnými defektmi na nohách. Primárnym cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť bezpečnosť kmeňových buniek získaných z pupočníkovej krvi pre pacientov s diabetickými vredmi. Sekundárnym cieľom bolo zachytiť účinnosť týchto buniek v liečbe diabetických vredov.

Pacientom sa podávali dve aplikácie s mezenchymálnymi kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi vo forme niekoľkých injekcií buniek do rany a do bezprostredného okolia rany. Interval medzi podaniami bol jeden týždeň a sledovanie pacientov prebiehalo jeden rok.

Bezpečnosť sa hodnotila rutinnými vyšetreniami krvi a moču, posúdením funkcie pečene a obličiek, analýzou hladiny tukov v krvi pred liečbou a po 2 a 6 mesiacoch po druhej aplikácii.
Výsledky nášho sledovania poukázali na to, že môže ísť o bezpečnú a účinnú metódu v liečbe týchto ťažko sa hojacich rán s vysokým biologickým potenciálom. Keďže u väčšiny pacientov prišlo k plnému zhojeniu týchto chronických defektov bez známok recidívy počas ročného sledovania, Nemocnica Malacky pokračuje aj naďalej v liečbe diabetickej nohy kmeňovými bunkami.
Doposiaľ v praxi neboli zaznamenané žiadne zdravotné komplikácie súvisiace so zákrokom pri liečbe kmeňovými bunkami.

 

CENNÍK LIEČBY

Liečba kmeňovými bunkami nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Aplikáciu je možné podstúpiť ako samoplatca. Liečba chronickej rany stojí podľa aktuálneho cenníka Nemocnice Malacky 2500 euro.

Poplatok zahŕňa:

• 2 x aplikáciu kmeňových buniek s odstupom 5-7 dní získaných z ľudskej pupočníkovej krvi od darcov
• starostlivosť o pacienta počas liečebných zákrokov formou hospitalizácie
• pravidelné prehliadky a monitorovanie stavu pacienta počas následnej liečby a hojenia

 

Chcem konzultáciu