Select Page

Liekom na boľavé
kĺby sú kmeňové
bunky

Objednajte sa
na konzultáciu ešte dnes

Viac info

O KMEŇOVÝCH BUNKÁCH

Čo sú to kmeňové bunky?

Liečba kmeňovými bunkami z vlastného tuku predstavuje jednu z najmodernejších a prevratných liečebných metód rôznych ochorení na svete. Najčastejšie sa takýmto spôsobom liečia degeneratívne ochorenia zmien kĺbových chrupaviek – artrózy, ale ich potenciál vo svete využívajú aj v plastickej chirurgii, neurológii či kardiológii pri ochoreniach cievneho systému.

Samotné kmeňové bunky sú súčasťou vlastného organizmu, najviac ich máme v tuku a kostnej dreni. Napríklad v 1 ml tukového tkaniva sa nachádza 100 – 500-tisíc kmeňových buniek. Majú liečebné, regeneračné a hojivé schopnosti, preto sa používajú pri liečbe mnohých druhov ochorení.

Majú schopnosť seba obnovy, používajú sa na regeneráciu buniek a tkanív v tele. Kmeňové bunky obnovujú tiež iné poškodené alebo opotrebované bunky, dokážu sa meniť na bunky chrupaviek, kostí, svalov či nervového tkaniva. Na Slovensku sa kmeňovými bunkami liečia kolenné, bedrové, lakťové, ramenné, členkové kĺby, ale už i najmenšie záprstné kĺby na rukách.

 

Chcem konzultáciu

PRE KOHO SÚ KMEŇOVÉ BUNKY VHODNÉ

Liečba kmeňovými bunkami je prioritne určená pacientom, ktorým spôsobuje bolesť v kĺboch artróza prvého a druhého stupňa do 75 rokov. Pacientom s pokročilou artrózou (s tretím a štvrtým stupňom) alebo vo vyššom veku môžu kmeňové bunky dočasne zlepšiť stav alebo oddialiť totálnu výmenu kĺbu pomocou endoprotézy.

Liečbu kmeňovými bunkami môžu využiť tiež pacienti liečiaci sa na kardiovaskulárne ochorenia, pacienti v strednom veku života s opotrebovanými kĺbmi a tiež športovci, ktorí kĺby príliš zaťažujú. Liečba nie je vhodná pre pacientov, ktorí trpia závažnými infekčnými alebo nádorovými ochoreniami.

 

PRIEBEH LIEČBY KMEŇOVÝMI BUNKAMI

Ako prebieha liečba?

Liečebný zákrok prebieha v lokálnom znecitlivení a trvá približne 2 – 3 hodiny v rámci jedného dňa. Predchádza mu konzultácia s kvalifikovaným odborníkom, ktorý pacientovi vysvetlí potrebné detaily. Zákrok pozostáva z troch častí:

odber-ikona

Na tele pacienta sa identifikuje miesto s dostatočným množstvom tukového tkaniva. Väčšinou je to podkožný tuk v brušnej stene. Najskôr sa miesto odberu znecitlivie roztokom, ktorý začína pôsobiť do niekoľkých minút. Tukové tkanivo sa odoberá manuálne odsávačom – úkonom podobným liposukcii známej z plastickej chirurgie, pričom odsávanie je nebolestivé.

izolacia-ikona

Po odobratí tukového tkaniva (približne 75 ml na jeden kĺb) sa kmeňové bunky špeciálnou metódou v sterilných podmienkach izolujú. Biologické vlastnosti kmeňových buniek sa nemenia, nepoškodzujú, ani nie sú znehodnotené, iba oddelené od väziva tukového tkaniva. Odstreďovanie buniek trvá približne hodinu, no ich samotná príprava na aplikáciu do kĺbu trvá cca 2-3 hodiny.

 

aplikacia-ikona

Izolované kmeňové bunky sa aplikujú do postihnutého miesta kĺbu tak, aby pôsobili priamo v mieste poškodenia.

 

Výrazné zlepšenie boľavých kĺbov pacienti pociťujú už po dvoch týždňoch od aplikácie kmeňových buniek. Celkový stav poškodenej chrupavky sa zlepšuje spravidla po 2 – 3 mesiacoch. Liečba je tým účinnejšia a trvalejšia, čím je aplikovaná v skoršom štádiu poškodenia chrupavky v kĺbe.

Ošetrujúci lekár spresňuje dĺžku rekonvalescencie individuálne, podľa stavu pacienta. Po liečebnom zákroku pacienti svojho lekára niekoľkokrát navštívia, aby bol priebeh liečby a zlepšujúci sa stav pravidelne zaznamenávaný. Prvá návšteva je plánovaná väčšinou 4 – 6 týždňov po aplikácii kmeňových buniek. Stav liečeného kĺbu sa kontroluje magnetickou rezonanciou. Ak je poškodenie chrupavky v kĺbe rozsiahlejšie, odporúča sa liečbu kmeňovými bunkami zopakovať.

 

Aké sú výhody liečby kmeňovými bunkami v porovnaní s konzervatívnou liečbou?

Medzi hlavné prednosti liečby s využitím kmeňových buniek je fakt, že liečba prebieha priamo v postihnutom kĺbe, kde sa kmeňové bunky aplikujú. Zatiaľ čo pri konzervatívnej liečbe (okrem viskosuplementačných injekcií a „obstrekov“ kortikoidmi), sú látky prijímané orálne a následne po resorbcii distribuované do celého tela s otáznou výslednou koncentráciou v danom, postihnutom kĺbe.

Medzi ďalšie výhody pri liečbe kmeňovými bunkami patrí ich jednorazové aplikovanie s dĺžkou efektu liečby do 2 rokov od aplikácie. Pri konzervatívnej terapii treba počítať s denným, týždenným, mesačným alebo polročným užívaním liečby (záleží od druhu terapie).

Pri porovnaní cien oboch terapií je to prísne individuálne, no pri pacientoch s artrózou I. a II. stupňa je cena liečby pri časovom horizonte 2 roky takmer zhodná (pri užívaní výživových a chondroprotektívnych prípravkov doplnených injekčnou viskosuplementačnou terapiou).

 

VÝSLEDKY LIEČBY KMEŇOVÝMI BUNKAMI VO SVETE

Výsledky liečby artrózy kmeňovými bunkami boli už publikované na niekoľkých medzinárodných odborných fórach a v mnohých štúdiách. Štúdie dokázali, že:

 • Priemerne v 60 % prípadoch pacientov s diagnostikovanou gonartrózou a u 65 % pacientov s koxartrózou bolo do 1 roka od terapie kmeňovými bunkami zaznamenané zlepšenie.
 • Protizápalové účinky liečby nastupujú takmer okamžite a nástup klinického efektu je možné pozorovať už o 10 dní po zákroku.
 • Kontrolné vyšetrenia magnetickou rezonanciou preukázali regeneráciu chrupavky a zníženie veľkosti opuchu – edémových subchondrálnych škvŕn.
 • Zlepšenie klinických symptómov – zmiernenie bolestivosti kĺbov a zvýšenie mobility – a celkový efekt liečby pretrváva dlhodobo, niekoľko sledovaných rokov od aplikácie kmeňových buniek.

Liečba kmeňovými bunkami sa odporúča najmä v prvých dvoch stupňoch artrózy kĺbov. U pacientov s ťažkou koxatrózou nie je možné očakávať prevratné výsledky, ale pacientom môže pomôcť na prechodné obdobie tlmiť bolesť, zápal a ďalšie klinické prejavy artrózy, čím sa oddiali nutnosť nahradenia poškodeného kĺbu totálnou endoprotézou.

Riziká terapie

Riziká či vedľajšie nežiaduce účinky liečby kmeňovými bunkami neboli pri sledovaní pacientov, ktorí terapiu podstúpili, zaznamenané. Na základe štúdií, ktoré sledovali 1100 pacientov po liečbe artrózy kmeňovými bunkami, bolo preukázané, že liečba je bezpečná. Ani jedna zo štúdií nezaznamenala závažné nežiaduce účinky v súvislosti s podaním kmeňových buniek. Ani v jednom prípade nedošlo v priebehu pozorovania k závažným alebo život ohrozujúcim komplikáciám, ako sú infarkt myokardu či cievna mozgová príhoda. Taktiež nebol u žiadneho pacienta zistený vznik nádorového či autoimunitného ochorenia, ani nedošlo k infekcii. Počet sledovaných prípadov však ešte nie je dostatočný a doba využívania tejto liečebnej metódy je zatiaľ krátka. Preto pozorovanie stavu pacientov a monitorovanie úspešnosti liečby kmeňovými bunkami vo svete i v Európe aj naďalej prebieha.

Zatiaľ najrozsiahlejšou dokončenou štúdiou je americká štúdia z roku 2011 vedená tímom doktora C. J. Centena. Štúdia pracuje s výsledkami desaťročnej praxe v liečbe artrózy kmeňovými bunkami. Sledovaných bolo 339 pacientov s artrózou II. – IV. stupňa v čase od 3 mesiacov až do 4 rokov, ktorí boli liečení vlastnými kmeňovými bunkami. Výsledky ukázali podstatné zlepšenie klinického stavu spojeného s ústupom bolesti, zlepšením alebo úplnou úpravou chôdze, čo bolo preukázané objektívnym zlepšením na magnetickej rezonancii postihnutých kĺbov. Štúdia tiež preukázala, že aplikácia kmeňových buniek je bezpečná – u žiadneho zo sledovaných pacientov neboli pozorované komplikácie či vedľajšie účinky. V priebehu sledovania sa nevyskytol ani jeden prípad rakoviny, ani jeden prípad infekčnej komplikácie v súvislosti s podaním kmeňových buniek. Zaujímavým záverom štúdie doktora Centena je, že sa zaoberal aj ekonomickým benefitom liečby kmeňovými bunkami v porovnaní s totálnou endoprotézou kĺbu. Štúdia hovorí, že náročný zákrok a následná potrebná rehabilitačná a celková starostlivosť si vyžadujú státisíce dolárov, zatiaľ čo liečba vlastnými kmeňovými bunkami vrátane následnej starostlivosti predstavuje pre pacienta bez komplikácií náklad do 2000 eur.

 

Chcem konzultáciu

 

Výsledky liečby kmeňovými bunkami na Slovensku

Na Slovensku je len jediné medicínske zariadenie, ktoré u nás vykonáva liečbu artrózy bedrových a kolenných kĺbov kmeňovými bunkami za použitia patentovanej technológie Blue Horizon International (BHI), a to Nemocnica Malacky. Od roku 2015 absolvovalo terapiu vlastnými bunkami stromálnej vaskulárnej frakcie 308 pacientov, pričom celkovo bolo vykonaných 475 aplikácií. Pacienti s artrózou I. a II. stupňa v dotazníkoch subjektívne deklarovali zlepšenie zdravotného stavu. Takmer 65 % z nich po 6 mesiacoch od zákroku pociťovalo ústup bolestí ako aj zlepšenie hybnosti poškodeného kĺbu. Zvyšnej tretine z nich sa pohyblivosť a bolesť v kĺbe nezmenila.

Bolesť – 6 mesiacov po aplikácii

1

V dotazníku sa vyše 77% opýtaných vyjadrilo, že ich bolesti sa zmiernili.

Pohyb – 6 mesiacov po aplikácii

2

Dve tretiny opýtaných alebo viac ako 66 % opýtaných potvrdilo, že po absolvovaní liečby sa im zlepšila mobilita.

Užívanie liekov proti bolesti – 6 mesiacov po aplikácii

3

Vyše 39 % pacientov už 6 mesiacov po aplikácii úplne prestalo užívať lieky proti bolesti.

CENNÍK LIEČBY

1 kĺb 1 000 €
2 kĺby 1 000 €
3 kĺby 1 500 €
4 kĺby 1 500 €

 

Objednajte sa na nezáväznú úvodnú konzultáciu – zavolajte na 0800 30 00 30.

Poplatok zahŕňa:

 • odber, spracovanie a aplikáciu kmeňových buniek
 • ubytovanie v nadštandardnej 2- posteľovej izbe s príslušenstvom,
 • sociálne zariadenie spoločné pre 2 pacientov (1 miestnosť),
 • nadštandardné elektricky polohovateľné lôžka počas separácie kmeňových buniek,
 • papuče, denná tlač
 • občerstvenie vo forme ľahkého obedu
 • Wifi

 

Chcem konzultáciu