Select Page

Cukrovka a chronické rany

V roku 2017 bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku registrovaných viac ako 350 000 diabetikov. Počet pacientov liečených na cukrovku vzrástol oproti roku 2009 o 5 % a každý rok je do dispenzárnej starostlivosti na Slovensku prijatých viac ako 20-tisíc nových pacientov. V rámci celosvetových štatistík sa v roku 2020 predpokladá, že počet diabetikov narastie do 300 miliónov.

Komplikácie cukrovky môžu spôsobiť slepotu, amputáciu končatín, ako aj iné cievne ochorenia, napríklad infarkt myokardu alebo mozgovú príhodu.

V rámci komplikácií, ktoré postihujú dolné končatiny, predstavujú diabetické vredy významnú a rýchlo sa vyvíjajúcu komplikáciu cukrovky. Diabetikom v pokročilom štádiu sa nedostatočne prekrvujú dolné končatiny a sú náchylnejšie k poraneniam, zle sa hoja, a tým sa liečba komplikuje. Z väčšiny z nich sa stávajú chronické nehojace sa rany a až jedna tretina z nich vedie k amputácii dolnej končatiny. Na Slovensku ide podľa zverejnených údajov o amputáciu až u 4000 pacientov ročne.

 

Nový spôsob, ako predísť amputácii

Súčasné pokroky v oblasti vedeckého výskumu a inovatívne techniky vedú k zlepšeniu starostlivosti o ťažko sa hojace rany a pomáhajú diabetickým pacientom v snahe predísť amputáciám. Jednou z techník je liečba diabetickej nohy pomocou kmeňových buniek.

Kmeňové bunky predstavujú sľubnú liečbu diabetických vredov, pretože sú schopné zacieliť, ako aj vynechať abnormálne zmenené mechanizmy hojenia a porušenú signalizáciu buniek v diabetických ranách a podporovať hojenie. Tieto bunky produkujú modulátory, ktoré ovplyvňujú tak zápalovú reakciu, ako aj rastové faktory na regeneráciu tkanív.

Kontakt

Nemocnica Malacky
Nemocničná a.s.
Duklianskych hrdinov 34 90122
www.nemocnicamalacky.sk

footer partners

©2020 Nemocničná a.s.