Select Page

Čo sú kmeňové bunky a na čo sa používajú?

Kmeňové bunky sú primárne nediferencované bunky, ktoré majú schopnosť  premeniť sa na iný, špecializovanejší druh buniek. Táto schopnosť umožňuje telu vytvoriť nové bunky a nahradiť tak špecializované tkanivá, ktorých bunky sa už deliť nedokážu. Majú liečebné, regeneračné a hojivé schopnosti, preto sa používajú v liečbe mnohých druhov ochorení.

Sú schopné zacieliť, ako aj vynechať, abnormálne zmenené mechanizmy hojenia a porušenú signalizáciu buniek v chronických ranách a podporovať tým hojenie. V Nemocnici Malacky sa kmeňovými bunkami liečia najčastejšie diabetické defekty kože, rany po amputáciách a chirurgických zákrokoch. Kmeňovými bunkami je možná aj liečba vredov na predkolení alebo preležanín.

 

Kto môže podstúpiť liečbu kmeňovými bunkami?

Liečba je vhodná  pre pacientov s chronickými ranami, kde zlyháva štandardná liečba. Vhodná je aj pre pacientov s opakujúcimi sa chronickými ranami.

 

Koľko stojí liečba kmeňovými bunkami?

Liečba kmeňovými bunkami nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Liečba chronickej rany stojí podľa aktuálneho cenníka Nemocnice Malacky 2500 euro. Táto cena zahŕňa:

  • 2 x aplikáciu kmeňových buniek s odstupom 5-7 dní získaných z ľudskej pupočníkovej krvi od darcov
  • starostlivosť o pacienta počas liečebných zákrokov formou hospitalizácie
  • pravidelné prehliadky a monitorovanie stavu pacienta počas následnej liečby a hojenia

 

Kto nemôže podstúpiť liečbu kmeňovými bunkami?

Liečba nie je vhodná pre pacientov s onkologickým ochorením, aktívnou infekciou, závažnou srdcovou nedostatočnosťou, hlbokou žilovou trombózou v priebehu posledných 3 mesiacov a  nekontrolovaným vysokým tlakom.

Nevhodná je pre pacientov, ktorý nemôžu alebo nechcú dodržiavať následný odporučený liečebný režim.

 

Odkiaľ sa odoberajú kmeňové bunky a koľko sa ich odoberie?

Bunky sa získavajú od darcov z pupočníkovej krvi. Bunky z pupočníkovej krvi sa odoberajú tehotným prvorodičkám, ktorým sa vykonáva cisársky rez. Pacienti dostávajú dve aplikácie vo forme niekoľkých injekcií (2,5 ml, 2x 108 kmeňových buniek) do rany a do bezprostredného okolia rany.

 

Je pri zákroku potrebná anestéza?

U väčšiny chronických diabetických rán nie je nutná anestéza. V prípade bolestivej rany volíme lokálne znecitlivenie končatiny alebo krátkodobú celkovú anestézu.

 

Koľko trvá celý zákrok?

Zákrok trvá podľa veľkosti rany priemerne 10 minút.

 

Kde prebieha zákrok?

Celý liečebný zákrok, 2x aplikácia s odstupom 5-7 dní prebieha v priestoroch Nemocnice Malacky na operačných sálach a v laboratóriách za sterilných podmienok.

 

Aký lekár mi môže dať odporúčanie na liečbu kmeňovými bunkami?

Liečbu kmeňovými bunkami vám môže odporučiť prakticky akýkoľvek lekár, keďže výmenný lístok ani iné náležitosti pri liečbe kmeňovými bunkami nie sú nevyhnutné.

 

Kde sa môžem na liečbu kmeňovými bunkami objednať?

Liečba kmeňovými bunkami je dostupná na Slovensku v Nemocnici Malacky. Pred samotnou liečbou je nevyhnutné absolvovať úvodné vyšetrenia a konzultáciu s lekárom, ktorý bude liečbu kmeňovými bunkami realizovať. Ten následne posúdi, či je pacient vhodným kandidátom na túto liečbu. Pacient sa o liečbe kmeňovými bunkami môže informovať na bezplatnom čísle 0800 30 00 30. Na tomto čísle sa môže zároveň objednať na úvodnú konzultáciu s lekárom v Nemocnici Malacky, v ktorej sa aj samotná liečba realizuje.

 

Koľkokrát je potrebné navštíviť nemocnicu pri liečbe kmeňovými bunkami?

Frekvencia návštev závisí od individuálnych potrieb pacienta. Postup liečby určí lekár po dôkladnom zvážení zdravotného stavu pacienta. Priemerne ide o návštevu nemocnice 1x mesačne.

 

Je potrebná hospitalizácia?

Nie je nevyhnutná, ale je vhodná krátkodobá 7- dňová hospitalizácia počas dvoch aplikácií kmeňových buniek.

 

Aký personál je pri zákroku?

Pri liečebnom zákroku je prítomný  lekár (chirurg) a zdravotná sestra.

 

Aké komplikácie môžu pri zákroku nastať?

Doposiaľ v praxi neboli zaznamenané žiadne zdravotné komplikácie súvisiace so zákrokom pri liečbe kmeňovými bunkami.

 

Ako často treba chodiť po zákroku na kontroly?

Ošetrujúci lekár spresňuje dĺžku hojenia individuálne, podľa stavu pacienta. Po liečebnom zákroku pacienti svojho lekára niekoľkokrát navštívia, aby bol priebeh liečby a zlepšujúci sa stav pravidelne zaznamenávaný. Prvá návšteva je plánovaná väčšinou 1 mesiac po aplikácii kmeňových buniek.

Chcem konzultáciu