Select Page

Čo sú kmeňové bunky?

Samotné kmeňové bunky sú súčasťou vlastného organizmu, najviac ich máme v tuku a kostnej dreni. Napríklad v 1 ml tukového tkaniva sa nachádza 100 – 500-tisíc kmeňových buniek. Majú liečebné, regeneračné a hojivé schopnosti, preto sa používajú pri liečbe mnohých druhov ochorení. Disponujú schopnosťou seba obnovy, preto sa používajú na regeneráciu buniek a tkanív v tele. Kmeňové bunky obnovujú tiež iné poškodené alebo opotrebované bunky, dokážu sa meniť na bunky chrupaviek, kostí, svalov či nervového tkaniva. V nemocnici Malacky sa kmeňovými bunkami liečia kolenné, bedrové, lakťové, ramenné, členkové kĺby, ale už i najmenšie záprstné kĺby na rukách.

Na čo sa používajú kmeňové bunky?

Liečba kmeňovými bunkami z vlastného tuku predstavuje jednu z najmodernejších a prevratných liečebných metód rôznych ochorení na svete. Najčastejšie sa takýmto spôsobom liečia degeneratívne ochorenia zmien kĺbových chrupaviek – artrózy, ale ich potenciál vo svete využívajú aj v plastickej chirurgii, neurológii či kardiológii pri ochoreniach cievneho systému.

Kto môže podstúpiť liečbu kmeňovými bunkami?

Liečba kmeňovými bunkami je prioritne určená pacientom do 75 rokov, ktorým bola diagnostikovaná na kĺboch  artróza prvého, druhého alebo tretieho stupňa. Pacientom s pokročilou artrózou (štvrtý stupeň) alebo pacientom vo vyššom veku kmeňové bunky môžu dočasne zlepšiť stav alebo oddialiť totálnu výmenu kĺbu pomocou endoprotézy. Vhodnosť liečby posúdi lekár na bezplatnej konzultácii. Liečbu kmeňovými bunkami môžu využiť tiež pacienti liečiaci sa na kardiovaskulárne ochorenia, pacienti v strednom veku života s opotrebovanými kĺbmi a tiež športovci, ktorí kĺby príliš zaťažujú.

Koľko stojí liečba kmeňovými bunkami?

Liečba kmeňovými bunkami nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Aktuálny cenník nájdete tu.

  • odber tukového tkaniva,
  • izoláciu kmeňových buniek,
  • aplikáciu kmeňových buniek,
  • starostlivosť o pacienta počas liečebného zákroku,
  • pravidelné prehliadky a monitorovanie stavu pacienta po absolvovaní liečby.

Kto nemôže podstúpiť liečbu kmeňovými bunkami?

Liečba nie je vhodná pre pacientov, ktorí trpia závažnými infekčnými alebo nádorovými ochoreniami.

Odkiaľ sa odoberajú kmeňové bunky? A koľko sa ich odoberie?

Najviac kmeňových buniek máme v tuku a kostnej dreni. Napríklad v 1 ml tukového tkaniva sa nachádza 100 – 500-tisíc kmeňových buniek. Kmeňové bunky sú odoberané väčšinou z okolia brucha (podkožného tukového tkaniva brušnej steny). Množstvo je individuálne, resp. závisí od počtu aplikovaných kĺbov (priemerne sa odoberá 75 ml tukového tkaniva na jeden kĺb).

Je odber bolestivý?

Miesto odberu sa pred odsávaním znecitlivie špeciálnym roztokom. Za bolestivý môžeme považovať vpich ihly pri jeho podávaní. Samotný odber je bezbolestný.

Je pri zákroku potrebná anestézia?

Pri liečebnom zákroku sa využíva lokálna anestézia.

Ako dlho trvá odber?

Príprava na odber vrátane identifikácie najvhodnejšieho miesta spolu so znecitlivením trvá približne 30 minút. Ďalších cca 30 minút trvá odber (podobný liposukcii) tukového tkaniva. Izolácia kmeňových buniek trvá približne 45 minút a ich aplikácia trvá približne 15 min.

Koľko trvá celý zákrok?

Celý zákrok trvá 2 – 3 hodiny.

Ostane mi po zákroku jazva?

Keďže je liečba kmeňovými bunkami miniinvazívna a vonkajšia vrstva kože sa počas liečby takmer vôbec nenarušuje, ranky potrebné na liposukciu sú veľkosti do 5 mm. Počítať treba so stopou po ihle a po odsávači alebo s miernym začervenaním miesta odberu a aplikácie. Tieto prejavy do 1 – 2 týždňov úplne vymiznú.

Kde prebieha zákrok (ambulancia, operačné sály, špecializované pracovisko)?

Celý liečebný zákrok, liposukcia, separácia aj aplikácia prebieha v jeden deň v priestoroch Nemocnice Malacky na operačných sálach a v laboratóriách za sterilných podmienok.

Aký lekár mi môže dať odporúčanie na liečbu kmeňovými bunkami?

Liečbu kmeňovými bunkami vám môže odporučiť prakticky akýkoľvek lekár, keďže výmenný lístok ani iné náležitosti pri liečbe kmeňovými bunkami nie sú nevyhnutné.

Kde sa môžem sám na liečbu kmeňovými bunkami objednať?

Liečba kmeňovými bunkami je dostupná na Slovensku v Nemocnici Malacky. Pred samotnou liečbou je nevyhnutné absolvovať úvodné vyšetrenia a konzultáciu s lekárom, ktorý bude liečbu kmeňovými bunkami realizovať. Ten následne posúdi, či je pacient vhodným kandidátom na túto liečbu. Pacient sa o liečbe kmeňovými bunkami môže informovať na bezplatnom čísle 0800 300 030. Na tomto čísle sa môže zároveň objednať na úvodnú konzultáciu s lekárom v Nemocnici Malacky, v ktorej sa aj samotná liečba realizuje.

Koľkokrát je potrebné navštíviť nemocnicu pri liečbe kmeňovými bunkami?

Frekvencia návštev závisí od individuálnych potrieb pacienta. Postup liečby určí lekár po dôkladnom zvážení zdravotného stavu pacienta. Priemerne ide o 2 – 3 návštevy nemocnice za dva roky.

Je potrebná hospitalizácia?

Pri štandardnej liečbe kmeňovými bunkami nie je hospitalizácia nevyhnutná.

Ako rýchlo pocítim zlepšenie zdravotného stavu?

Zlepšenie boľavých kĺbov pacienti pociťujú už po dvoch týždňoch od aplikácie kmeňových buniek. Celkový stav poškodenej chrupavky sa zlepšuje spravidla po 2 – 3 mesiacoch. Liečba je tým účinnejšia, čím je aplikovaná v skoršom štádiu poškodenia chrupavky v kĺbe.

Aká je účinnosť liečby kmeňovými bunkami?

Liečba je tým účinnejšia, čím je aplikovaná v skoršom štádiu poškodenia chrupavky v kĺbe.

Ako dlho trvajú účinky liečby kmeňovými bunkami?

Trvaniu účinkov liečby kmeňovými bunkami sa venovali odborníci z USA, ktorí sa liečbe kmeňovými bunkami venujú už roky. Podľa ich štatistík približne 86 % pacientov odpovedalo, že boli s výsledkom liečby spokojní a boli by ochotní podstúpiť ju znovu. Liečba kmeňovými bunkami podľa záverov Lekárskej fakulty Univerzitnej nemocnice South Florida v USA pomohla aj pacientom s ťažkým poškodením kolenného alebo bedrového kĺbu – 89 % z nich zaznamenalo po liečbe kmeňovými bunkami úľavu od bolesti minimálne o polovicu.

Ako dlho budem PN?

Ošetrujúci lekár spresňuje dĺžku rekonvalescencie individuálne, podľa stavu pacienta. Zvyčajne je pacient pripravený ísť do práce nasledujúci deň po liečebnom zákroku.

Aký personál je pri zákroku?

Pri liečebnom zákroku je prítomný len lekár (chirurg alebo ortopéd) a zdravotná sestra.

Aké komplikácie môžu pri zákroku nastať?

Doposiaľ v praxi neboli zaznamenané žiadne zdravotné komplikácie súvisiace so zákrokom pri liečbe kmeňovými bunkami.

Ako často treba chodiť po zákroku na kontroly?

Ošetrujúci lekár spresňuje dĺžku rekonvalescencie individuálne, podľa stavu pacienta. Po liečebnom zákroku pacienti svojho lekára niekoľkokrát navštívia, aby bol priebeh liečby a zlepšujúci sa stav pravidelne zaznamenávaný. Prvá návšteva je plánovaná väčšinou 1 mesiac po aplikácii kmeňových buniek. Stav liečeného bedrového kĺbu sa zväčša kontroluje röntgenom, kondícia kolenného kĺbu magnetickou rezonanciou.

 

Chcem konzultáciu