Select Page

Totálne endoprotézy

Čo je to umelá náhrada kĺbu, pre koho sú vhodné a aký je priebeh liečby?

O TOTÁLNYCH ENDOPROTÉZACH

Čo sú to endoprotézy?

Len čo je pohyblivosť kĺbu výrazne obmedzená a pohyby nám spôsobujú veľkú intenzívnu bolesť vo dne či v noci, je často jediným riešením totálna náhrada kĺbu endoprotézou. Dôvodov na neutíchajúcu bolesť v kolene či bedrovom kĺbe je viacero – rozsiahle degeneratívne zmeny kĺbových povrchov, poškodenie a stuhnutie väzov, deštrukcia kosti v oblasti kĺbu.

Totálna náhrada kĺbu je náhrada kĺbu umelým implantátom, ktorý sa nazýva endoprotéza. V súčasnosti je k dispozícii viacero druhov implantátov. Ich výber je podmienený rozsahom zmien v oblasti kĺbu, kvalitou kostného tkaniva, do ktorého majú byť implantáty osadené, ale aj predpokladanou záťažou a nárokmi na implantát zo strany pacienta. Dizajn týchto implantátov kopíruje kĺbové povrchy nepoškodeného kĺbu pri zachovaní komplexnosti pohybu.

 

PRE KOHO SÚ TOTÁLNE ENDOPROTÉZY VHODNÉ

Pacienti s vyššími stupňami artrózy, teda degeneratívneho poškodenia kĺbov (väčšinou bedier a kolien), často nemajú inú možnosť, ako sa zbaviť intenzívnej bolesti, ako podstúpiť totálnu endoprotézu.

Po vyčerpaní možností, ako sú liečba kmeňovými bunkami, fyzioterapia, injekčná liečba alebo elektroliečba, je pri pretrvávaní bolesti, porúch hybnosti a ostatných ťažkostí adekvátnym riešením implementácia totálnej endoprotézy kĺbu.

 

Chcem konzultáciu

PRIEBEH LIEČBY TOTÁLNYMI ENDOPROTÉZAMI

Ako prebieha výmena kĺbu?

Liečebný zákrok prebieha v regionálnej spinálnej anestéze a trvá približne 2 – 3 hodiny v rámci jedného dňa. Predchádza mu konzultácia s kvalifikovaným ortopédom, ktorý pacientovi vysvetlí potrebné detaily. Zákrok pozostáva z troch častí:

 

O vhodnosti liečby operáciou musí rozhodnúť ortopéd. Definitívnemu rozhodnutiu predchádza konzultácia s pacientom a fyzikálne vyšetrenie v ortopedickej ambulancii. Pri prehliadke sa zmeria rozsah pohybu postihnutých kĺbov. Na určenie diagnózy je nutné vyhodnotenie chôdze, sedu, ohybu, celkového pohybu a sily svalov. Zhodnotenie súčasných a starších röntgenových snímok kĺbu pomôže ortopédovi posúdiť stav kĺbu a rozsah jeho postihnutia, odporučiť či naplánovať operáciu a určiť približne veľkosť a typ nového implantátu.

Na základe vyšetrenia a röntgenových snímok lekár vyhodnotí, či je pacient na operačný zákrok vhodný. Aj keď lieky a ostatné konzervatívne liečebné metódy, ako fyzioterapia, injekcie alebo elektroliečba, ponúkajú dočasné zlepšenie zdravotného stavu, pri pretrvávaní bolesti a ostatných ťažkostí je poslednou možnosťou operácia.

Operácia prebieha v celkovej alebo regionálnej anestézii. Napríklad pri výmene bedrového kĺbu sa opotrebovaný horný koniec stehennej kosti (hlavica) nahradí driekom z kovu a hlavicou, ktorá je vyrobená z kovu alebo keramiky. Jamka panvovej kosti je väčšinou nahradená kovovou jamkou s vložkou, ktorá je vyrobená z polyetylénu alebo keramiky. Operačne sa odstráni hlavica na hornom konci stehennej kosti a nahradí sa driekom a hlavicou, ktoré kopírujú anatómiu horného konca stehennej kosti.

PO ZÁKROKU

Po operácii môže pacient cítiť bolesť a nepohodlie (nepríjemné pocity zmierňujú pravidelne podávané lieky proti bolesti). Na pooperačnej izbe bude niekoľko hodín sledovaný. Podstúpi:

  • kontrolu EKG, tlaku krvi, pulzu, dychu, sýtenia krvi kyslíkom,
  • sledovanie krvných strát do drénov,
  • sledovanie prekrvenia, hybnosti, citlivosti operovanej dolnej končatiny,
  • sledovanie močenia,
  • zaistenie správnej polohy na chrbte,
  • polohovanie dolnej končatiny v dvojhodinových intervaloch: plné vystretie a zohnutie kolena na 90°,
  • sledovanie hodnôt krvného obrazu a minerálov,
  • rehabilitáciu na lôžku.

Po zákroku, v deň operácie, je pacient zaistený v správnej polohe na chrbte, operovaná dolná končatina sa polohuje v dvojhodinových intervaloch (plné vystretie a zohnutie kolena na 90° cez molitanový klin). Deň po operácii nasleduje cvičenie. Dychové, cievne, aktívne cvičenie horných končatín, asistované cvičenie operovanou dolnou končatinou. Odborný personál tiež s pacientom nacvičí, ako má správne sedieť, stáť či odpočívať na lôžku. Od druhého pooperačného dňa sa k cvikom pridáva postupne cvičenie v sede, nácvik chôdze s barlami po rovine či po schodoch a ohýbanie s tým, že intenzita a náročnosť cvičenia sa postupne zvyšuje.

 

Chcem konzultáciu

S rehabilitáciou operovaného kĺbu a nácvikom chôdze sa začína hneď deň po operácii podľa inštrukcií ortopéda a fyzioterapeuta. Krátkodobo je potrebné používať barly na odľahčenie zaťažovania operovanej končatiny. Bedrový kĺb smie pacient plne zaťažiť až 6 týždňov po operácii.

Obvykle trvá pobyt v nemocnici po implantácii totálnej náhrady kolenného alebo bedrového kĺbu 6 – 10 dní. Pred odchodom z nemocnice by mal každý pacient dosiahnuť dostatočný rozsah hybnosti, ktorý je však individuálny. Úplné uzdravenie trvá väčšinou 3 – 6 mesiacov.

Do budúcej kontroly u ortopéda je nutné dodržiavať všetky navrhnuté liečebné opatrenia. Pacient musí sledovať zmeny na operačnom reze. Je nutné obrátiť sa na svojho lekára , ak sa operačná rana roztvorí, rana mokvá, dva alebo viac dní má pacient horúčku 38 °C, nastane zväčšenie opuchu, citlivosti, sčervenania alebo bolesti..

Zotavovanie sa po operácii je individuálne, čomu sa prispôsobuje aj intenzita a spôsob rehabilitácie, rozsah pohybu a miera zaťaženia operovanej končatiny. Návrat k predoperačným aktivitám (návrat do práce, šoférovanie dopravných prostriedkov, sexuálny život, športovanie) je podmienený plnou funkčnosťou operovanej končatiny. Akékoľvek nejasnosti a pochybnosti ohľadne zaťažovania operovanej končatiny je potrebné konzultovať s operatérom.

Odporúča sa však, aby pacient prvé tri mesiace spal na pevnom rovnom lôžku. Počas dňa by mal striedať chôdzu, ľah a sed, pričom výšku a hĺbku pracovnej stoličky by mal prispôsobiť svojim možnostiam. Hlboké drepy či kľačanie sú počas rekonvalescencie úplne vylúčené. Pacient by takisto nemal preceňovať svoje sily, zvyšovať telesnú hmotnosť, prenášať ťažké predmety a zaťažovať operovanú končatinu. Chodiť by mal pomaly, v prirodzenom rytme, so sústredením sa na každý jeden krok, hlavne pri chôdzi po schodoch. Pomáha takisto kontrola pred zrkadlom, pevná obuv, odstránenie prekážok a nástrah pošmyknutia sa v byte (rohožky, behúne). Cvičiť je potrebné niekoľkokrát denne, chodiť výlučne s barlami (až kým lekár nepovie inak).

 

Chcem konzultáciu