Select Page

Čo sú TEP?

Totálna endoprotéza je náhrada (výmena) poškodeného kĺbu umelým implantátom, ktorý sa nazýva endoprotéza.

Pre koho sú TEP vhodné?

Totálne náhrady kĺbov sa najčastejšie indikujú pacientom trpiacich artrózou. Či ste, alebo nie ste vhodný kandidát na TEP, je potrebné konzultovať s lekárom, ktorý vám poskytne všetky potrebné informácie…

Ktoré kĺby je možné TEP v Nemocnici Malacky nahradiť?

V Nemocnici Malacky je v súčasnosti možné nahradiť kolenný a bedrový kĺb.

Koľko TEP stoja?

  • TEP kolena – 950 eur
  • TEP bedra – 850 eur

V uvedenom poplatku je zahrnutá hospitalizácia na nadštandardnom oddelení, rehabilitácia počas hospitalizácie a tiež poplatok za predoperačné vyšetrenia.

Kto mi môže dať na operáciu odporúčanie?

O vhodnosti liečby operačným zákrokom musí rozhodnúť lekár špecialista – ortopéd, príp. traumatológ. Definitívnemu rozhodnutiu predchádza konzultácia s pacientom v špecializovanej ambulancii.

Ako sa môžem sám objednať?

V Nemocnici Malacky je pacientom k dispozícii call centrum, kde sa dozvedia úvodné informácie potrebné pred zákrokom. Telefónne číslo je bezplatné 0800 30 00 30.

Ako dlho budem na operáciu čakať?

V Nemocnici Malacky sa momentálne totálne endoprotézy kĺbov vykonávajú bez čakacích dôb, reálna doba, kým sa pacient dostane na operáciu (vybavenie všetkých vyšetrení, predoperačné interné vyšetrenie a pod.) je 1 mesiac.

Môžem si vybrať materiál a typ nahrádzaného kĺbu?

Po konzultácii s lekárom a po dôkladnom zvážení stavu a zhodnotenia miery poškodenia kĺbu vám bude odporučený najvhodnejší typ náhrady.

Aké vyšetrenia musím pred operáciou podstúpiť?

Predoperačné interné vyšetrenie, anestéziologické vyšetrenie, rovnako v rámci prípravy pacientov pred TEP musí všeobecný lekár pre dospelých vylúčiť fokálne infekcie v organizme, čo môže v niektorých prípadoch trvať niekoľko týždňov.

Kto ma bude operovať?

V Nemocnici Malacky máme k dispozícii skúsených erudovaných operatérov so špecializáciou v odboroch chirurgia, ortopédia a traumatológia.

Ako dlho operácia trvá?

Operácia, pri ktorej sa robí totálna náhrada kĺbov, trvá zvyčajne 60 – 90 minút.

Je potrebná anestézia?

Áno, anestézia je pri tomto type operácie nevyhnutná. Môže byť zvolená celková alebo regionálna anestézia, pri niektorých typoch výkonov sa pristupuje aj ku kombinácii oboch typov anestézie.

Aký personál bude pri zákroku?

Bežnou praxou je, že sú v operačnej sále prítomní okrem operatérov aj inštrumentárky a pracovníci anestéziologického oddelenia (lekár anestéziológ, anestéziologické sestry).

Aké komplikácie môžu nastať?

Implantácia totálnej endoprotézy je technicky aj medicínsky náročný výkon a môže byť sprevádzaný viacerými komplikáciami. Počas operácie a bezprostredne po operácii to môžu byť komplikácie vzniknuté v súvislosti s podávaním anestézie alebo komplikácie v oblasti operačnej rany (peroperačné alebo neskoršie pooperačné), ako aj funkčné prechodné poruchy. Medzi najčastejšie komplikácie patrí krvácanie, infekt v operačnej rane, rôzne alergické reakcie alebo hlboká žilová trombóza.

Pocítim zlepšenie akútnej bolesti okamžite po operácii alebo mi budú podávané lieky proti bolesti?

TEP je náročný a závažný výkon, tak technicky, ako i medicínsky, a je prirodzene sprevádzaný bolestivosťou. Bezprostredne po operácii je nevyhnutné podávanie analgetík, postupne však dochádza k ústupu bolestí až do úplného vymiznutia.

Na akom oddelení budem hospitalizovaný?

Bezprostredne po operácii (24 hod.) je pacient hospitalizovaný na nadštandardných ortopedických lôžkach chirurgického oddelenia a po 24 hodinách sa prekladá na nadštandardné oddelenie.

Ako rýchlo budem schopný postaviť sa?

Mobilizácia nastáva na druhý deň po operácii pomocou vysokých, tzv. nemeckých bariel, resp. pri pri TEP kolena pomocou tzv. „motorovej dlahy“.

Ako dlho budem hospitalizovaný?

Hospitalizácia trvá zvyčajne 7 – 10 dní.

Ako dlho budem PN?

Dĺžka trvania je individuálna a závisí od viacerých faktorov, ako napríklad od toho, aké zamestnanie človek vykonáva, či ide o prácu fyzicky namáhavú alebo administratívnu a pod. Približne však môžeme povedať, že dĺžka PN je 6 týždňov.

Budem chodiť na rehabilitáciu? Ak áno, ako dlho?

Áno, rehabilitácia po takomto type operácie je nevyhnutná a jej dĺžka je závislá od návratu funkčnosti operovanej končatiny. Rehabilitácia začína prvý pooperačný deň pomocou motodlahy a izometrických cvičení, na druhý deň je zaradený nácvik chôdze s oporou vysokých, tzv. nemeckých bariel. Na 12. – 14. deň po operácii sa vyberú stehy, chôdza s oporou bariel zvyčajne trvá 6 týždňov, od tretieho pooperačného mesiaca je možná plná záťaž.

Za aký čas môžem očakávať návrat do bežného života?

Plná záťaž operovaného kĺbu je možná od tretieho pooperačného mesiaca. Rekonvalescencia (zotavenie) po operácii je individuálne, čomu sa prispôsobuje aj intenzita a spôsob rehabilitácie. Návrat k predoperačným aktivitám (návrat do práce, šoférovanie, športovanie a pod.) je podmienený plnou funkčnosťou operovanej končatiny. Akékoľvek pochybnosti a nejasnosti je potrebné konzultovať s lekárom. Veľmi dôležitou súčasťou liečby a rekonvalescencie sú pravidelné kontroly u operatéra. V prvom roku sú kontroly zaradené v 3., 6., a 12. mesiaci od operácie. Následne lekár stanoví kontrolu raz za 12 – 24 mesiacov.

Bude návrat do bežného života a fungovanie mojich kĺbov porovnateľný s obdobím pred začatím bolestí kĺbov?

Každý človek sa zotavuje inak. O tom,  kedy po operácii takého rozsahu môže pacient obnoviť každodenné činnosti (návrat do práce, riadenie auta a pod.), rozhoduje lekár – ortopéd. Návrat do práce záleží od fyzickej náročnosti práce a odporúčaní lekára. Prvé tri mesiace po operácii je dôležité dodržiavať určité zásady, ktoré prispievajú k rýchlejšiemu návratu a obnove plnej funkčnosti operovanej končatiny. Vhodné aktivity po náhrade kĺbov sú napr. chôdza po schodoch, prechádzky, plávanie, ľahká jazda na (stacionárnom) bicykli, nordicwalking a pod.

 

Chcem konzultáciu