Select Page

Cukrovka a chronické rany

V roku 2017 bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku registrovaných viac ako 350 000 diabetikov. Počet pacientov liečených na cukrovku vzrástol oproti roku 2009 o 5 % a každý rok je do dispenzárnej starostlivosti na Slovensku prijatých viac ako 20-tisíc nových pacientov. V rámci celosvetových štatistík sa v roku 2020 predpokladá, že počet diabetikov narastie do 300 miliónov.

Komplikácie cukrovky môžu spôsobiť slepotu, amputáciu končatín, ako aj iné cievne ochorenia, napríklad infarkt myokardu alebo mozgovú príhodu.

V rámci komplikácií, ktoré postihujú dolné končatiny, predstavujú diabetické vredy významnú a rýchlo sa vyvíjajúcu komplikáciu cukrovky. Diabetikom v pokročilom štádiu sa nedostatočne prekrvujú dolné končatiny a sú náchylnejšie k poraneniam, zle sa hoja, a tým sa liečba komplikuje. Z väčšiny z nich sa stávajú chronické nehojace sa rany a až jedna tretina z nich vedie k amputácii dolnej končatiny. Na Slovensku ide podľa zverejnených údajov o amputáciu až u 4000 pacientov ročne.

 

Nový spôsob, ako predísť amputácii

Súčasné pokroky v oblasti vedeckého výskumu a inovatívne techniky vedú k zlepšeniu starostlivosti o ťažko sa hojace rany a pomáhajú diabetickým pacientom v snahe predísť amputáciám. Jednou z techník je liečba diabetickej nohy pomocou kmeňových buniek.

Kmeňové bunky predstavujú sľubnú liečbu diabetických vredov, pretože sú schopné zacieliť, ako aj vynechať abnormálne zmenené mechanizmy hojenia a porušenú signalizáciu buniek v diabetických ranách a podporovať hojenie. Tieto bunky produkujú modulátory, ktoré ovplyvňujú tak zápalovú reakciu, ako aj rastové faktory na regeneráciu tkanív.

Kontakt

Nemocnica Malacky
Nemocničná a.s.
Duklianskych hrdinov 34 90122
www.nemocnicamalacky.sk

Call Centrum 0800 30 00 30

footer partners

©2019 Nemocničná a.s.